Professionals

Voor zorgprofessionals

In Schiedam werken de Wijkondersteuningsteams (WOT) samen met allerlei partners in de stad. Bijvoorbeeld met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Stroomopwaarts, scholen, huisartsen, Woonplus en allerlei initiatieven in onze wijken.

Samen zorgen we voor een sterke basis voor inwoners die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Iedereen moet veilig, kansrijk en gezond kunnen opgroeien, zichzelf kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen!

Iemand aanmelden!

Bent u een zorgprofessional en wilt u iemand aanmelden bij het WOT? Dat kan via het aanmeldformulier voor de zorgprofessional met een zo duidelijk mogelijk omschreven hulpvraag van de cliënt en uiteraard met zijn of haar toestemming. Mail het formulier vervolgens naar info@wotschiedam.nl

Mocht u een korte vraag hebben namens uw cliënt, kijk of het antwoord misschien al op onze website staat bij het betreffende onderwerp. U vindt informatie over geldzaken, opvoeden & opgroeien, (weer) meedoen, huiselijk geweld, onderwijs en wonen. Hier vindt u informatie over wat het WOT kan doen, veelgestelde vragen en antwoorden en links naar andere organisaties die u kunnen helpen met de hulpvraag van uw cliënt.

U kunt natuurlijk ook uw cliënt adviseren om zelf contact op te nemen met het WOT. Hier kunt u vinden op welke manieren uw cliënt contact kan opnemen met het WOT.

Over het WOT

Het WOT werkt in opdracht van de gemeente Schiedam en geeft onder andere uitvoering aan de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Het WOT is geen aparte rechtspersoon of gemeenschappelijke regeling. De medewerkers in het WOT worden geleverd door een aantal zorgaanbieders waar de gemeente mee samenwerkt. Er zijn in Schiedam zes locaties waar het WOT actief is. De inwoner kan daardoor altijd terecht bij een WOT in de eigen wijk.

De teams zijn breed samengesteld met in elk team een aantal specialisten. Hierdoor kan bij veel verschillende hulpvragen ondersteuning worden geboden. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van jeugdhulp, Wmo, maatschappelijk werk, jeugd-ggz en welzijn (ook voor ouderen).

De medewerkers in het WOT zijn vrijwel allemaal opgeleid op hbo-niveau en beschikken over een Skj-registratie (het beroepsregister voor jeugdprofessionals) waardoor ze met jeugdigen en kinderen mogen werken.