Organisatie

Wat is onze visie?

Het WOT wil integrale, laagdrempelige en kwalitatief goede zorg en ondersteuning bieden aan de inwoners van Schiedam. We zetten de zorg en ondersteuning tijdig in, zo kort als kan, maar ook zo lang als nodig is om escalatie te voorkomen. We streven naar zelfredzaamheid van bewoners en gaan daarbij uit van wat bewoners zelf kunnen. We houden vinger aan de pols dat het goed blijft gaan.

Hoe is het WOT georganiseerd?

Sinds begin 2015 is de organisatie actief in Schiedam. Er zijn zes locaties waar het WOT te vinden is. Er is voor inwoners van Schiedam dus altijd een WOT in de eigen wijk.

Er is gekozen voor een samenwerkingsvorm waarin de gemeente zorgaanbieders subsidieert voor het leveren van medewerkers voor de zes wijkteams. Deze aanbieders zijn: Enver, Minters, MEE Regio Rijnmond, Pameijer, Dock, Buurtwerk, Seniorenwelzijn, FortaGroep en Clessidra. Daarnaast leveren de gemeenschappelijke regelingen Stroomopwaarts en ROGplus ook medewerkers voor de teams.

De gemeente is eindverantwoordelijk voor de organisatie en heeft daarnaast een faciliterende rol. De samenstelling van de wijkteams varieert per wijk en is gebaseerd op een wijkanalyse. De wijkteams zijn breed samengesteld met een aantal specialismen per team. Dit zijn in ieder geval: jeugd- en opvoedhulp, jeugd ggz, volwassenzorg, maatschappelijk werk, ouderenwerk, schuldhulpverlening en welzijnswerk. Hierdoor kunnen de wijkteams bij veel verschillende hulpvragen ondersteuning bieden.

Uit hoeveel medewerkers bestaat het WOT?

De organisatie bestaat uit ongeveer 110 professionals. De personeelssterkte is ongeveer 85 fte. Daarnaast werken er ook geregeld stagiaires en vrijwilligers in de wijkteams. De professionals zijn opgeleid op hbo-niveau. Degenen die met jeugd werken beschikken over een Skj-registratie (het beroepsregister voor jeugdprofessionals). 

Wat is het CO-team?

Naast de zes wijkteams is er een team voor consult en ondersteuning (CO-team). Dit team werkt gemeentebreed en ondersteunt de wijkteams bij vragen en in complexe situaties waar de veiligheid in het geding is. Er werken specialisten in dit team, maar ook gedragswetenschappers. Deze gedragswetenschappers ondersteunen de medewerkers in de wijkteams door middel van werkbegeleiding, casuïstiekbespreking en zijn beschikbaar voor consultatie en advies.