Geldzaken

Heeft u vragen?

Kunt u moeilijk rondkomen of heeft u geldzorgen? Misschien bent u onlangs uw baan verloren, ligt u in scheiding of is er iets anders dat grote invloed heeft op uw financiële situatie. Het WOT kan met u meedenken, u adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties.

Overzicht over uw financiën

Heeft u geen overzicht meer over uw financiën? Of maakt u uw post niet meer open, bang voor de volgende aanmaning? Er zijn allerlei situaties waardoor het even niet lukt om rekeningen te betalen of waardoor het moeilijk is om rond te komen met uw geld. Dan helpt het als iemand u hierbij ondersteunt. Het WOT kan samen met u bekijken hoe uw financiële situatie eruitziet. Soms blijkt dat u recht heeft op een aanvulling van uw inkomen. Met een goed overzicht kunt u uw problemen stap voor stap oplossen en voorkomen dat uw schulden verergeren.

Ook als er grote geldzorgen zijn of als u diep in de schulden zit, kan het WOT u helpen door u in contact te brengen met de schuldhulpverlening.

Inloopspreekuren

Elk WOT in Schiedam heeft verschillende inloopspreekuren waar u terecht kunt met uw specifieke vragen over geld. Daarnaast kunt u aansluiten bij een van de budgetcursussen. Hier leert u zelf uw administratie op orde houden. Ook wanneer u geen schulden heeft, kunt u terecht bij het WOT. Bijvoorbeeld wanneer u en uw gezin nauwelijks kunnen rondkomen van uw inkomen. In Schiedam zijn verschillende initiatieven waar u gebruik van kunt maken.


Hier kunt u ook terecht

Het invullen van (digitale) formulieren kan best lastig zijn. Dan is het fijn als iemand u daarbij helpt. Ook het lezen en begrijpen van sommige brieven is ingewikkeld. Ook daarbij kunt u hulp krijgen van de Formulierenbrigade. U kunt als inwoner van Schiedam gratis gebruik maken van de Formulierenbrigade.

Een vrijwilliger komt u thuis helpen met de financiële administratie. Samen bekijkt u de post en maakt u een overzicht van inkomsten en uitgaven. Ook wordt samen met u gekeken of er nog toeslagen zijn waar u recht op heeft.  Als het nodig is worden afspraken gemaakt met schuldeisers. De hulp is gratis, maar wel tijdelijk. Het is de bedoeling dat u zelf weer de administratie kunt bijhouden.

Stroomopwaarts is er voor de inwoners van Schiedam op hun weg naar werk. Stroomopwaarts biedt begeleiding, training, opleiding en als dat nodig is een tijdelijk inkomen. Ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook mensen met schulden kunnen hulp krijgen.

In Schiedam biedt Leergeld aan de kinderen van gezinnen met weinig geld de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten, zowel op school als ook daarbuiten.

Met Samen Schiedam zorgen we samen voor een breed en toegankelijk aanbod aan ondersteuning hulp en activiteiten voor en door Schiedammers. Denk aan het voorkómen van schulden, terugdringen van eenzaamheid, voorkomen van overgewicht of hulp bij de opvoeding.